Interannual Variability and Its Causes of Winter Temperature in Qinghai Region
Ji WANG, Hong-yan SHEN, Ying-juan ZHANG, Zhen-yu WANG
SCIENTIA GEOGRAPHICA SINICA . 2015, (1): 99 -106 .  DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2015.01.99