Spatial and Temporal Variation in Farmland Load of Livestock Feces in Jiangsu Province
ZHANG Xu-Mei, DONG Yuan-Hua, WANG Hui, SHEN Dan, LIU De-Xiong
SCIENTIA GEOGRAPHICA SINICA . 2007, (4): 597 -601 .  DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2007.04.597