A PRELIMINARY STUDY ON BIRD DIVERSITY AND MAN-LAND RELATION IN MENGSONG HANI ETHNIC REGION, XISHUANGBANNA, YUNNAN
Wang Zhijun, Men Luo, Duo Ge, Zha Tu, Zong Wei
SCIENTIA GEOGRAPHICA SINICA . 1998, (6): 531 -537 .  DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.1998.06.531