Spatial-restructuring Analysis of Human-land Relationships in An Old Industrial Area: The Case of the Tiexi District, Shenyang
Bing XUE, Li-ming ZHANG, Yong GENG, Wan-xia REN, Cheng-peng LU, Xu TIAN
SCIENTIA GEOGRAPHICA SINICA . 2015, (7): 890 -897 .  DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2015.07.890