Development and Enlightenments of Colon Free Trade Zone in Panama
Guangwen Meng, Han Liu, Yuanyuan Zhao, Chunzhi Wang, Hongmei Wang, Xiaonan Lu
SCIENTIA GEOGRAPHICA SINICA . 2017, (6): 876 -884 .  DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2017.06.009