Spatial Pattern and Classification of Human Settlement: A Case Study of Shahekou in Dalian
Xue-ming LI, Ying-jia ZHANG, Jia-ji GAO
SCIENTIA GEOGRAPHICA SINICA . 2014, (9): 1033 -1040 .  DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2014.09.1033