BIO-NORM与EO耕地质量评价方法对比研究
张广星, 于东升, 张忠启, 王兴祥, 史学正
Cultivated land Quality Evaluation Methods Based on Bio-Norm and EO
ZHANG Guang-xing, YU Dong-sheng, ZHANG Zhong-qi, WANG Xing-xiang, SHI Xue-zheng
地理科学 . 2011, (8): 1012 -1018 .  DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2011.08.1012